ODMO Motivation

Hiện nay, tối ưu thời gian thực đang được quan tâm và phát triển bởi vì những yêu cầu cấp thiết của việc cải thiện hệ thống, mô hình thông minh, tiết kiệm tài nguyên, tăng cường sản xuất và tối đa lợi nhuận.

Tối ưu trực tuyến sẽ là một trong những hướng phát triển trọng điểm toàn cầu cùng với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), phân tích dữ liệu, điện toán đám mây, mạng viễn thông và công nghệ Internet vạn vật (IoT).

Bằng cách kết hợp những đặc trưng ưu việt của tối ưu hóa và công nghệ nền tảng, ODMO là một dự án xây dựng ứng dụng trực tuyến đầu tiên cho việc tối ưu hóa thời gian thực. Những vấn đề tối ưu trong thực tế sẽ được đề xuất và giải trực tiếp thông qua nền tảng điện toán đám mây sử dụng các phương pháp và thuật toán trong thư viện ODMO được xây dựng bởi đội ngũ chuyên gia tối ưu hóa.

Các giải pháp tối ưu sẽ được cung cấp cho người dùng dưới dạng tập tin, mã nguồn, mô hình và các đoạn chương trình lập trình nhúng trong các hệ thống thực tế thông qua giao diện trực quan.

viVietnamese