Application of Online Optimization Supporting
Problem-Solving & Decision-Making

0 +
Ngành
0 +
Ngành hẹp
0 +
Mô hình

Tối ưu hóa ứng dụng

ODMO Solutions + Demo

[SAGP]

Nền tảng Nông nghiệp thông minh

0 +
supported models

[SBUP]

Nền tảng Kinh doanh thông minh

0 +
supported models

[SCOP]

Nền tảng Viễn thông thông minh

0 +
supported models

[SDEP]

Nền tảng Thiết kế thông minh

0 +
supported models

[SDIP]

Nền tảng Chuyển đổi số thông minh

0 +
supported models

[SENP]

Smart Environmental Platform

0 +
supported models

[SHCP]

Nền tảng Y tế thông minh

0 +
supported models

[SINP]

Nền tảng Công nghiệp thông minh

0 +
supported models

[STSP]

Nền tảng Vận tải thông minh

0 +
supported models

[MAGP]

Mô hình toán tối ưu

0 +
supported models

Phát triển ODMO

Sửa đổi mô hình

Develop your model from ODMO library

Phát triển mô hình

Develop your model from ODMO fields

Làm mới mô hình

Xây dựng mô hình từ ý tưởng của riêng bạn

Ý tưởng của bạn là nền tảng phát triển của ODMO
để đưa ra những lựa chọn tối ưu cho cuộc sống của chúng ta.

Đội ngũ ODMO

Lượt truy cập

002821
Users Last 7 days : 204
Lượt xem hôm nay : 2072
Views Last 7 days : 2129
Views This Month : 2222
Tổng lượt xem : 8098
viVietnamese