Mô hình toán tối ưu

0
Mô hình được hỗ trợ

Chúng tôi cung cấp nhiều mô hình tối ưu cơ bản cho mục đích học tập tối ưu lồi.

  • [MAPG-LP]: Tối ưu tuyến tính
  • [MAPG-QP]: Tối ưu bậc hai
  • [MAPG-CP]: Tối ưu hàm nón
  • [MAPG-GP]: Tối ưu hình học
  • [MAPG-SP]: Tối ưu bán xác định
  • [MAPG-IP]: Tối ưu biến số nguyên

Phát triển ODMO

Sửa đổi mô hình

Develop your model from ODMO library

Phát triển mô hình

Develop your model from ODMO fields

Làm mới mô hình

Xây dựng mô hình từ ý tưởng của riêng bạn

Ý tưởng của bạn là nền tảng phát triển của ODMO
để đưa ra những lựa chọn tối ưu cho cuộc sống của chúng ta.

Đội ngũ ODMO